Privaatsus

Veebipood elery.ee järgib isikuandmete kaitse häid tavasid ning juhindub isikuandmete kaitse seadusest. Tarbijalt küsitakse vaid tellimuse täitmiseks vajalike andmeid. Tarbijat teavitatakse isikuandmete edastamisest kolmandatele isikutele, kullerfirmale esitatakse vaikimisi kohaletoimetusandmed.