Kaupade tagastamine

  1. E-poest ostetud kaupadele kehtib füüsilisest isikust tarbijale 14-päevane tagastusõigus.
  2. Tagastatav toode peab olema komplektne.
  3. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Klient 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist esitama vastavasisulise avalduse e-post aadressile info@elery.ee
  4. Taganemisavalduse võib Klient koostada vabas vormis ühemõttelise e-kirjana või kasutada selleks tüüpvormi, mille leiate internetiaadressilt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf
  5. Peale taganemisavalduse esitamist tuleb Kliendil Kaup 14 päeva jooksul Müüjale tagastada.
  6. Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijale lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud.
  7. Klient on kohustatud kandma kõik kauba tagastamisega seonduvad kulud.